Adriano Leite Ribeiro - 2007 - Acrilico
Caricatura Adriano Leite Ribeiro